Contact Us

ZhuHai (Headquarters) Liri Tent Technology Co.,Ltd.

  • Street Address: No.7 Dongfu Street,Xin Qing Science&Technology Industrial Park,Doumen,Zhuhai,Guangdong,China

  • 86-756-6250688

  • 86-756-5311018

  • [email protected]

Guangzhou Branch of Liri Tent Technology Co.,Ltd

  • Room No. 902,9th floor,Jiangwan Business Center, No. 298 Yanjiang Zhong Road,Yuexiu District,Guangzhou

  • 86-20-83282425

  • 86-20-83282425

  • [email protected]